Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku dallarından biri olarak kendini göstermektedir. Bu durum içinde yer alan kısımlarda devlete ait mali faaliyetlerin kişiler açısından hukuki kısmı incelenmektedir. Vergi Hukuku, mali hukuk dallarından biri olarak alt kısımda incelenen bir daldır. Burada mali hukuk olarak Vergi Hukuku ve Harcama Hukuku olarak ayrılan bölümler ile Bütçe Hukuku olarak ayrılan bölümlerde inceleme söz konusu olacaktır. Bu hukuk dalının belirli kapsamları ve alt başlıkları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Vergi Hukukunun kapsamı olarak nitelenebilir.

Vergi hukukunun kapsamı niteliği olarak karşılıksız olarak alınması mümkün olan vergilerin, zor kullanılarak alınması durumunu teşkil eder. Bunların yanı sıra mali hukuk dallarından birisi olarak karşımıza çıkan bu alanda niteliklerin itibari ile vergi hukuku kapsamına giren harç resim, fon, prim ve aidat gibi benzer adların bulunması ve bunlarla ilgilenilmesi konusu incelenmektedir.

Ofisimiz Vergi Hukuku alanında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ticari işlem ve faaliyetler için vergi planlaması yapılması, hukuki görüş verilmesi, özelge talepleri, uzlaşma görüşmeleri, uyuşmazlıkların idare ve vergi mahkemeleri önünde çözümlenmesi gibi çeşitli konularda hizmetlerimiz, vergi hukuku konusunda oluşturduğumuz özel çalışma grubu tarafından sunulmaktadır.

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin tüm ve her türlü ihtilaflarının çözümü için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Büromuz gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük ve cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirleri ya da benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize hizmet vermektedirler.

Büromuzda işlem yapısı ve vergi planlaması konularında danışmanlık verilmesi, iç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sağlanması, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmaların yapılması, idareden özelge ve görüş alınması gibi hizmetlerin yanı sıra uyuşmazlıkların giderilmesi için uzlaşmaya başvurulması, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetler de verilmektedir.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;

1. Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları,

2. Vergi borcu icra takiplerinde vekillik,

3. Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği,

4. Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar ve her türlü Vergi  Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;

1.İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

2. Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi,

3. Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık,

4. Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi,

5. Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri,

6. Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

7. Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı,

8. Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi,

9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.