Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

İdare Hukuku

Türk hukuk sitemi özel kişi ve kurumların kendi aralarındaki ilişkiler ile kamu tüzel kişilikleri ile olan ilişkileri kapsamında bir ayrımı içermekte olduğundan, ülkemizde bağımsız yargı mercileri de bulunan bir idare hukuku gelişmiştir.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idare hukuku kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay Mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

Ofisimiz özellikle anti-damping, rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, kamu ihale işlemleri, idari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ve benzer diğer konularda hizmet vermektedir.

AYRICA BÜROMUZ YENİ BİR DAVA TÜRÜ OLAN; BEDAŞ’A KARŞI AÇILAN 4C DAVALARINI EN HIZLI SÜREDE KAZANARAK TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATMIŞTIR. BU DAVALARI EN HIZLI ŞEKİLDE ÇÖZÜME ULAŞTIRAN VE 4C DAVALARININ SPESİFİK VE ÖZEL NOKTALARINI BİLEN UZMAN KADROMUZLA İDARE HUKUKU ALANINDAKİ PROFESYONELLİĞİMİZİ ORTAYA KOYMUŞ BULUNMAKTAYIZ. İDARE HUKUKU ALANINDA İSİM YAPMIŞ BİR HUKUK BÜROSU OLARAK BİRÇOK İNTERNET SİTESİNİN, BASININ VE MEDYANIN GÜNDEMİNE YERLEŞMİŞ BULUNMAKTAYIZ.

Avukatlarımız, özel düzenleme ve denetime tabi piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerine mevzuat ile uyum ve bağımsız kurum, kurul ve üst kurullar nezdinde başvuru ve ilişkiler konusunda da danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;

1. Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları,

2. Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar,

3. İptal davaları,

4. Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar),

5. Vergi uyuşmazlığından doğan davalar ve her türlü İdare Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;

1.İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

2. İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi,

3. İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi,

4. İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

5. Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi,

6. Kamu ihalelerine katılım,

7. Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi,

8. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.